OBČINA RADLJE OB DRAVI - ARHIV - RAZPISI IN NATEČAJIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Arhiv - razpisi in natečaji

Javni razpis - ZA IZBIRO IZVAJALCA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI PROJEKT »INV. VZDRŽ. LC 347082 LAKOŠE-KOLEŽNIKOV MOST III. FAZA«

razpis-lakose-koleznikov-most.pdf
lc-koleznikov-most-lakose-popisi-del.xls
lc-koleznikov-most-lakose-popisi-del.pdf
obrazci.docx
Narocnik_ESPD.xml
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.