CIVILNA ZAŠČITA | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Občina

Civilna zaščita

CIVILNA ZAŠČITA

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. V celoti je organizirana na regionalni in državni ravni. Občina Radlje ob Dravi ima svoj občinski štab, njegovo delovanje je določeno s statutom Občine Radlje ob Dravi.

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE RADLJE OB DRAVI

Poveljnik Civilne zaščite Občine Radlje ob Dravi:
  • Bogdan LADINIK

Namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Radlje ob Dravi:
  • Leon KRAJNC

Člani Štaba Civilne zaščite Občine Radlje ob Dravi:
  • Jožef MRAKIČ,
  • Aljoša ZVER,
  • Gregor HELBL.
NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA
delni-obcinski-nacrt-zascite-in-resevanja-ob-velikem-pozaru-v-naravnem-okolju.pdf
delni-obcinski-nacrt-zascite-in-resevanja-ob-potresu-maj-2021.pdf
delni-obcinski-nacrt-zascite-in-resevanja-ob-nesreci-zrakoplova-v-obcini-radlje-ob-dravi-verzija-1-0-2021.pdf
obcinski-nacrt-zir-oskrba-s-pitno-vodo-v-obcini-radlje-ob-dravi-verzija-1-0-2021.pdf
obcinski-nacrt-zascite-in-resevanja-ob-pojavu-epidemije-oziroma-pandemije-nalezljive-bolezni-pri-ljudeh-v-obcini-radlje-ob-dravi-verzija-1-0-2020.pdf
OCENE OGROŽENOSTI
izvlecek-ocene-ogrozenosti-zaradi-pozarov-v-naravnem-okolju-v-obcini-radlje-ob-dravi.pdf
izvlecek-ocene-ogrozenosti-v-obcini-radlje-ob-dravi-ob-potresov-2021.pdf
izvlecek-ocene-ogrozenosti-ob-nesreci-zrakoplova-v-obcini-radlje-ob-dravi-2021.pdf
izvlecek-ocena-ogrozenosti-oskrba-s-pitno-vodo-v-obcini-radlje-ob-dravi.pdf
izvlecek-ocene-ogrozenosti-ob-pojavu-epidemije-oziroma-pandemije-nalezljive-bolezni-pri-ljudeh-2020.pdfV skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) Občina Radlje ob Dravi objavlja javno predstavitev predloga Delni občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju Občine Radlje ob Dravi, verzija 1.0

Javna predstavitev predloga traja, od 2. 8. 2021 do 1. 9. 2021.

V tem času lahko zainteresirani podajo mnenja in predloge k predlogu načrta tako, da jih posredujejo na naslov Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta7, 2360 Radlje ob Dravi ali na e naslov obcina.radlje@radlje.si

predlog-delni-obcinski-nacrt-zascite-in-resevanja-ob-jedrski-ali-radioloski-nesreci-na-obmocju-obcine-radlje-ob-dravi-verzija-1-0.pdf
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.