OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Datum objave: 06.01.2016


Spoštovani!

 

Obveščamo vas, da je v skladu z določbami Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Radlje ob Dravi, (MUV št. 1/2004, s spremembami) možno do vključno 31.1. tekočega leta na Občini Radlje ob Dravi podati pisno zahtevo za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

 

Plačila so oproščeni občani, ki so kupili novo stanovanje ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so v ceni stanovanjske hiše ali neposredno plačali stroške urejanja stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih. Oprostitev plačevanja nadomestila začne teči od dneva vselitve v stanovanje oz. v stanovanjsko hišo. Oprostitev traja 5 let in se uvede na zahtevo občana.

 

Prav tako so nadomestila oproščeni občani, ki prejemajo stalno obliko materialne družbene pomoči oz. skupni dohodek vseh družinskih članov, ki živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu, v preteklem letu ne presega letnega bruto zajamčenega osebnega dohodka na družinskega člana.

 

Občina Radlje ob Dravi lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode) oprosti zavezanca plačila nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrozilo socialno varnost zavezanca in njegove družine. Oprostitev velja za eno leto.

 

Vlogi za oprostitev plačila nadomestila je potrebno priložiti ustrezna dokazila (pogodba o nakupu, potrdilo socialne službe in drugo).

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.