OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Poračun subvencionirane omrežnine

Datum objave: 10.03.2016


Spoštovane občanke in spoštovani občani Občine Radlje ob Dravi,

Na podlagi odločitve Občine Radlje ob Dravi, da bo občinskemu svetu predlagala sprejem sklepa o subvencioniranju cene omrežnine odvajanja in čiščenja odpadnih voda v kanalizacijskem in čistilnem sistemu občine Radlje ob Dravi v višini 50% (o tem ste že bili obveščeni v 9. številki Novičk Občine Radlje ob Dravi), Vas obveščamo, da bo po sprejetem sklepu s strani občinskega sveta, Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o., ki v imenu in za račun JP KIČ d.o.o Radlje ob Dravi d.o.o. izvaja obračun omrežnine in storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, poračun subvencionirane omrežnine izvedlo v okviru izdanih računov za storitve v mesecu marcu 2016, ki jih boste na svoje domove prejeli v sredini meseca aprila.

Na računih bo transparentno prikazan poračun in sicer posebej za mesec januar 2016 in posebej za mesec februar 2016.

V kolikor želite še kakršnekoli dodatne informacije, smo Vam vedno na voljo na našem elektronskem naslovu info@jkp-radlje.si ter direktno preko telefonskih linij Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o., ki so objavljene na naši spletni strani www.jkp-radlje.si.

 

 

JKP RADLJE OB DRAVI d.o.o.
mag. Gregor Ficko, univ.dipl.inž.grad.
Direktor
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.