PROJEKTI V OBDOBJU 2006 - 2010Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

»DRAVA KOT PRILOŽNOST«

logotip_Nalozba_v_naso_prihodnost

Projekt »Drava kot priložnost« je razvojni projekt vseh občin Zgornje Dravske doline, ki ležijo neposredno ob reki Dravi – Dravograd, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi in Vuzenica. Nosilna občina za projekt je Občina Radlje ob Dravi. Pričetek projekta je bilo leto 2008, letos pa se zaključuje.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je temu projektu v okviru javnega razpisa »Regionalni razvojni programi« odobrila namenska nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov.

Cilj projekta je vzpostaviti nove turistične produkte in storitve, ki bodo sovpadali z naravnimi danostmi in tako izboljšali življenjske pogoje med lokalnimi skupnostmi Zgornje Dravske doline.

Vrednost celotnega projekta vseh petih občin je 1.252.706,00 EUR, od tega je nepovratnih sredstev EU 625.853,00 EUR.

Občina Radlje ob Dravi bo v tem projektu uredila športno rekreacijsko območje ob Radeljskem potoku in v Vuhredu pri izlivu Vuhreščice izgradnjo pomola in utrditev brežine.

Projekt zajema izgradnjo novega turističnega gostinskega objekta, sanitarnega objekta za potrebe kopališča, ki ju povezuje terasa. Zunanja ureditev obsega parkirne površine, min. 53 parkirnih mest, od tega so 4 parkirna mesta za invalide, površine za avtokamp (možnost kampiranja tudi s šotori) in zunanja ureditev plavalnega bazena z zemeljskimi deli. Obiskovalcem bo na voljo tudi informacijska točka.
V sklopu zunanje ureditve so predvidena tudi športna igrišča kot so odbojkarsko, igrišče za petanko in nogometno igrišče (ki je obstoječe) ter opazovalnica ptic in njihovih habitatov. Za najmlajše je v sklopu kopališča predvideno manjše otroško igrišče z standardnimi tipskimi igrali,peskovnikom, itd.

pomoli

pomoli

avtokamp

avtokamp, parkirišča, igrišča, objekt

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.