PROJEKTI V OBDOBJU 2006 - 2010Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Voda je življenje

V okviru prireditev ob 600. obletnici prve omembe kraja smo v Vuhredu v letu 2008 ob številni prisotnosti domačinov in povabljenih gostov slovesno predali namenu novo Vodno učno pot Vuhreščica s pešpotjo in dve obnovljeni vaški koriti. Prireditvi so s kulturnim programom obogatile skupine domačih kulturnih društev in otroci podružnične osnovne šole v Vuhredu.

Obnova korit je del projekta, ki je bil v okviru letošnjega razpisa Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda izbran za sofinanciranje v višini 2000 evrov. Najmanj toliko je k obnovi prispevala tudi Občina Radlje ob Dravi, ki se je na razpis Heliosovega sklada prijavila na pobudo Krajevne skupnosti (KS) Vuhred. Obnova je potekala minulo poletje, pri njej pa so s pogodbenim partnerjem, podjetjem Koroški zidar, sodelovali domačini s številnimi prostovoljnimi urami dela.

Obnovljeni koriti, ki se nahajata v središču vasi, predstavljata pomembno dediščino kmečkega življenja. V preteklosti, pred izgradnjo javnega vodovoda, so se ob koritih zbirali krajani, se odžejali, zajemali vodo za potrebe gospodinjstev, perice so prale perilo, voda je služila za napajanje živine, ki se je pasla na okoliških pašnikih. Zgornje korito je bilo zgrajeno v času Kraljevine Jugoslavije, spodnje Trunkovo pa v času II. svetovne vojne. Obe sta bili že potrebni obnove, zato se je KS Vuhred odločila, da obnovo izvede v letu, ko kraj praznuje 600. obletnico prve omembe in s tem uredi tudi njeno okolico. Ker voda v koritih ni redno preverjena, so pri Trunkovem koritu za mimoidoče dodali pipo s pitno vodo iz javnega vodovoda.

Kot je na otvoritvi obnovljenih korit izpostavila sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor mag. Nevenka Colnarič, bodo obnovljena korita in nova vodna učna pot dodatno pripomogle k ohranitvi pestrosti vodnega sveta potoka Vuhreščica z okolico in dosegle svoj širši namen z aktivnim partnerstvom med lokalno skupnostjo, izobraževalnimi ustanovami, gospodarstvom in državo. Ob tem je izpostavila pomembnost zavedanja upravljanja z vodnimi viri, ki obsega varovanje, rabo in urejanje voda.

Projekt obnove korit je bil namreč na razpisu Heliosovega sklada uspešen letos tudi zato, ker je vključeval idejno zasnovo nove vodne učne poti, ki sta jo pripravili upokojena učiteljica Frida Mravljak in sedanja vodja Osnovne šole Vuhred Simona Ternik. KS Vuhred je k sodelovanju pri ureditvi vodne učne poti povabila profesorico dr. Ano Vovk Korže in Vesno Jurač s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Vodna učna pot Vuhreščica je bila postavljena po zgledu podobne vodne učne poti, ki so jo med leti 2005 in 2007 uredili v sosednjem kraju Dobrava, na levem bregu reke Drave. Tako se danes obe poti tematsko povezujeta in prehajata ena v drugo. Nova vodna učna pot vključuje obnovljeni vaški koriti, ledenico, štepih, malo hidroelektrarno in druge naravno- in družbenogeografske danosti bližnjega in daljnega območja potoka Vuhreščica. Na poti je postavljenih deset informativnih tabel, ena med njimi nakazuje Pešpot Vuhreščica, ki se nadaljuje v okolici Vuhreda. Vodno učno pot dopolnjuje izdana zloženka in promocijska spletna stran, ki je v pripravi. Namenjena je vsem, ki imajo odgovoren odnos do narave in čistega okolja ter šolarjem kot tematska učilnica v naravi. (Vir: http://www.helios.si)

»Podprto z donacijo Heliosovega sklada za ohranjanje slovenskih voda – PROJEKT OŽIVLJANJA KRAJEVNIH VODNJAKOV V SLOVENIJI«.

http://www.helios.si
http://www.helios-group.eu/slo

korita
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.