PROJEKTI V OBDOBJU 2010 - 2014Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

ODVODNJAVANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V POREČJU REKE DRAVE - Zgornja Drava

V okviru skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zgornja Drava«, bodo izvedene investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi, Selnica ob Dravi in Vuzenica.

Cilj projekta je izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter s predpristopno pogodbo in ciljem zmanjšanja vplivov na okolje.
Glavni upravičenci za infrastrukturo so gospodinjstva oz. prebivalci in gospodarstvo v omenjenih občinah, in sicer v aglomeracijah ki so večje od 2.000 PE ter v aglomeracijah prispevnih območij predmetnih čistilnih naprav.

Operacijo delno financira Evropska Unija iz Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 v okviru prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje odpadne vode«, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda.

Projektna dokumentacija:

Investicijski_program.pdf

Studija_izvedljivosti.pdf

Ostale aktivnosti na projektu:

27_11_2012_dopis_CI_za_razgovor.pdf

12_2_2012_odgovor_na_razgovor_obcina.pdf

17_1_vabilo_na_razgovor_obcina.pdf

24_1_vprasanjaCI.pdf

31_1_2013_zapisnik_CI_obcina.pdf

22_3_2013Zacetek_gradnje.pdf

Novicke_Obcine_Radlje_ob_Dravi_st_11_2013.pdf


Dela na čistilni napravi:

kolicba1kolicba2kolicba3

dela na plošči (24.4.2013)

Pričetek izgradnje čistilne naprave v okviru projekta Odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Dravi- Zg. Drava, se je pričela v mesecu marcu, danes pa lahko že vidimo postavljene stene SBR bazena.

 cistilna_naprava1cistilna_naprava2

(23.5.2013)

 CN_2_7_2013

(2.7.2013)

 CN_16_7

(16.7.2013 izgradnja kanalizacije odseka R1, Hmelina)

CN_16_7_2013

(16.7.2013 Razbremenilni objekti na trasi K1 pri starem stadionu in pri podjetju Pušnik)

zadrzevalnik_pri_starem_stadionu

(29.7.2013 zadrzevalnik pri starem stadionu)

zbiralnik_za_usedline

(29.7.2013 zbiralnik za usedline)

Sporocilo_za_medije_kanalizacija_in_cn_Radlje.pdf (13.1.2015)

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.