PROJEKTI V OBDOBJU 2014 - 2018Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Sadjarski center Radlje ob Dravi
Občina Radlje ob Dravi je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020. S podprto investicijo bo občina prestavila kozolec na novo lokacijo, prav tako pa bo v Dvorcu Mahrenberg za potrebe sadjarskega centra uredila prostore.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Po pridobitvi lastništva bo občina kozolec prestavila na novo lokacijo in ga obnovila. Kozolec, ki je z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Radlje ob Dravi opredeljen kot kulturni spomenik, bo na novi lokaciji dobil novo vsebino. Del kozolca bo namenjen preši in drobljenju sadja (protokolarni namen) s prikazom dejavnosti predelave sadja, drugi del pa bo zastekljen in namenjen tehnični dediščini - starodobniki.
V dvorcu Mahrenberg pa se bodo s podprto investicijo uredili prostori, kjer bo degustacijska soba ter prostori za predelavo sadja (prikaz predelave sadja), kar bo pod okriljem Koroškega pokrajinskega muzeja prikazano v muzejskem stilu, kot prikaz predelave sadja in možnost pokušine izdelkov.

CILJI
-Nove turistične in s turizmom povezane dejavnosti.
-Ustvarjanje novih delovnih mest v občini.
-Rekonstrukcija kulturnih spomenikov.

PRIČAKOVANI REZULTATI
-Povečanje turistične atraktivnosti Koroške razvojne regije.
-Nova zaposlitev v ZC Zavod Radela, ki bo upravljalec projekta.
-Razvoj inovativnih produktov-produkti iz domačih jabolk.

POVEZAVE
Več informacij o ukrepih Programa razvoja podeželja najdete na povezavi: https://www.program-podezelja.si

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.