PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNO MESTOObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Občina

Prostovoljstvu prijazno mesto

Prostovoljstvu prijazno mesto

PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNO MESTOOb Svetovnem dnevu prostovoljstva, 19. maja 2016 je Občina Radlje ob Dravi prejela naziv »Prostovoljstvu prijazno mesto«.

V mesecu aprilu smo se odzvali na povabilo k pridobitvi naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto«, ki ga je objavila Slovenska filantropija. S podelitvijo naziva želijo izpostaviti občine, ki prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo prostovoljsko delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini.Kot inovativni primer dobre prakse smo izpostavili projekt Prostofer, v katerem se je občina povezala z Zavodom Zadihaj iz Maribora in podjetjem CareDesign iz Škofje Loke. Rezultat našega sodelovanja je e-vozilo, ki ga lahko starostniki uporabljajo v okviru Mreže Matija na območju občine. Prostoferji so prostovoljci, ki prevažajo starejše, ki sami ne morejo. Projekt združuje socialno in okoljsko tematiko in s prostovoljstvom ustvarja prijaznejše življenjske pogoje za starejše občane.Prav tako občina omogoča prostovoljskim organizacijam sofinanciranje programov in uporabo prostorov ter spodbuja aktivno sodelovanje prostovoljstva med mladimi in razvoj medgeneracijskega prostovoljstva.

Občina Radlje ob Dravi nadaljuje s svojimi aktivnostmi na področju prostovoljstva. V mesecu oktobru 2016 se je predstavnica Gimnazije Ravne na Koroškem, ki vodi projekt prostovoljstva med dijaki, oglasila na Občini Radlje ob Dravi. Sodelovanje z dijaki gimnazije bo tako potekalo tudi v šolskem letu 2016/17. Za prostovoljno delovanje v Mladinskem kulturnem centru (MKC) v Radljah ob Dravi se je odločilo 8 dijakov gimnazije. Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino bo pripravil program aktivnosti za prostovoljce in nudil mentorstvo. Novembra je potekal uvodni sestanek, na katerem so se dijaki dogovorili za aktivnosti z mentorjem. Prostovoljstvo v MKC je v šolskem letu 2016/17 že v polnem zamahu.

V letu 2017 je Občini Radlje ob Dravi na podlagi poslane vloge organizacija potrdila naziv tudi za tekoče leto, na slovesnosti pa so nas seznanili, da bo v bodoče potekalo preverjanje za izpolnjevanje pogojev za naziv vsaka tri leta. Naziv Prostovoljstvu prijazno mesto je bil potrjen 18. maja 2017 na gradu Negova, in sicer v času Nacionalnega tedna prostovoljstva, ki je potekal od 15. do 21. maja.

V lanskem letu se je bolj kot kadarkoli izkazalo, kako pomembno je, da so med nami prostovoljci, ki so ne glede na razmere pripravljeni pomagati. Zavedamo se, da so prostovoljci nepogrešljiv del naše družbe.

Občina Radlje ob Dravi je tudi v letu 2021 uspešno izpolnila pogoje za podaljšanje naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto«.

Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom, ki v duhu prostovoljstva gradite stebre za boljšo in uspešnejšo družbo ter s tem prispevate k temu častnemu nazivu. Zahvaljujemo pa se tudi Slovenski filantropiji za trud in aktivnosti pri izvajanju naziva Prostovoljstvu prijazno mesto.
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.