OBČINA RADLJE OB DRAVI - RAZPISI IN NATEČAJIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Razpisi in natečaji

JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Radlje ob Dravi

Javni_razpis_za_podelitev_koncesije_za_izvajanje_javne_sluzbe_POMOC_DRUZINI_NA_DOMU_v_Obcini_Radlje_ob_Dravi.doc

OBVESTILO

Naveden rok oddaje ponudb se podaljša do 20. 4. 2016 do 12. ure, odpiranje ponudb bo dne 20. 4. 2016, ob 12. 30 uri, v sejni sobi Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.

V skladu z navedenim se spremeni tudi razpisna dokumentacija, objavljena na spletni strani občine http://www.obcina-radlje.si/, ki določa rok za oddajo ponudb in odpiranja ponudb.

 

Radlje ob Dravi, 13. 4. 2016

Občina Radlje ob Dravi

 

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.