OBČINA RADLJE OB DRAVI - RAZPISI IN NATEČAJIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Razpisi in natečaji

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS; št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Občina Radlje ob Dravi objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero namerava menjati nepremičnino z ID znakom 806-435/1-0, parc. št. 435/1, k.o. 806 – Zgornja Vižinga in nepremičnino z ID znakom 806-435/5-0, parc. št. 435/5, k.o. 806 – Zgornja Vižinga, ki sta v lasti Občine Radlje ob Dravi, za nepremičnine z ID znakom 806-378/18-0, parc. št. 378/18 k.o. 806 – Zgornja Vižinga, z ID znakom 806-380/2-0, parc. št. 380/2, k.o. 806-Zg. Vižinga, z ID znakom 806-381/2-0, parc. št. 381/2, k.o. 806-Zgornja Vižinga, z ID znakom 806-382/4-0, parc. št. 382/4, k.o. 806- Zgornja Vižinga in z ID znakom 806-383/2, k.o. 806-Zgornja Vižinga, ki v naravi predstavljajo cesto.

Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Radlje ob Dravi.

Vse dodatne informacije v zvezi s sklenitvijo menjalne pogodbe dobite na sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi ali na tel.št. 02 88 79 630.

 

Datum objave: 15.4.2016

 

 

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.