OBČINA RADLJE OB DRAVI - RAZPISI IN NATEČAJIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Razpisi in natečaji

NAMERA O SKLENITVI NAJEMNE POGODBE

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS; št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO, 76/15) in 40. ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS; št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NAJEMNE POGODBE

Občina Radlje ob Dravi namerava z neposredno pogodbo oddati v najem poslovni prostor v poslovni stavbi na naslovu Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, 1.nadstropje, v skupni izmeri 26,32 m2.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Radlje ob Dravi.

Vse dodatne informacije v zvezi z sklenitvijo najemne pogodbe dobite na sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi ali na tel.št. 02 88 79 630.

 

Datum objave: 3.5.2016

 

Občina Radlje ob Dravi
Župan mag. Alan BUKOVNIK

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.