OBČINA RADLJE OB DRAVI - RAZPISI IN NATEČAJIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Razpisi in natečaji

Javni poziv za evidentiranje kandidatov članov strokovnih svetov JZ ŠKTM RADLJE

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skladu z določili Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi (MUV; št. 14/2008, 14/2009, 18/2010 in 24/2013) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi (MUV; št. 25/2006) poziva vse organizacije, ki imajo v skladu z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi v posameznem strokovnem svetu svojega predstavnika, da podajo predloge kandidatov za imenovanje članov strokovnih svetov Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi.

Strokovni sveti so oblikovani za vsako področje delovanja zavoda posebej, tako da ima zavod 4 strokovne svete, in sicer:

- strokovni svet za turizem

- strokovni svet za kulturo

- strokovni svet za šport

- strokovni svet za mladino

 

Sestava strokovnega sveta za turizem (3 članov)

- 1 predstavnik turističnih društev

- 1 predstavnik turističnih ponudnikov iz občine

- 1 predstavnik ustanoviteljice

 

Sestava strokovnega sveta za kulturo (3 člani)

- 1 predstavnik kulturnih društev v občini

- 1 predstavnik:Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Radlje

- 1 predstavnik ustanoviteljice

 

Sestava strokovnega sveta za šport (3 člani)

- 1 predstavnik Športne zveze

- 1 predstavnik športnih društev

- 1 predstavnik ustanoviteljice

 

Sestava strokovnega sveta za mladino (3 člani)

- 1 predstavnik Kluba študentov iz občine

- 1 predstavnik srednješolske in osnovnošolske mladine

- 1 predstavnik ustanoviteljice

 

Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta in prične teči z dnem imenovanja.
Prosimo vas, da svoje predloge pošljete na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, najkasneje do 15. 6. 2016.

 

Predlog naj vsebuje:

- Ime in priimek kandidata

- Stalno prebivališče kandidata

- Datum rojstva kandidata

- Izobrazbo kandidata

- Obrazložitev (opis dosedanje dejavnosti, ki upravičuje kandidaturo)

- Izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo

 

Za dodatne informacije smo vam na razpolago na tel. št. 88 79 632, Marjana ŠVAJGER.

izjava_kandidata.doc

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Ivana Kus, predsednica

 

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.