OBČINA RADLJE OB DRAVI - RAZPISI IN NATEČAJIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Razpisi in natečaji

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS; št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

 

Občina Radlje ob Dravi objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero namerava menjati nepremičnino z ID znakom 793-608/40-0, parc. št. 608/40, k.o. 793-Vas, in nepremičnino z ID znakom 793-630/11-0, parc. št. 630/11, k.o. 793-Vas, ki sta v lasti Občine Radlje ob Dravi, v zameno za nepremičnini z ID znakom 803-76/7-0, parc. št. 76/7 k.o. 803-Spodnja Vižinga in z ID znakom 794-308/8-0, parc. št. 308/8, k.o. 794-Remšnik.

Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Radlje ob Dravi.

Vse dodatne informacije v zvezi s sklenitvijo menjalne pogodbe dobite na sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi ali na tel.št. 02 88 79 630.

 

Datum objave: 25.5.2016

 

Občina Radlje ob Dravi, mag. Alan BUKOVNIK, s.r., župan

 

 

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.