OBČINA RADLJE OB DRAVI - RAZPISI IN NATEČAJIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Razpisi in natečaji

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS; št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE


Občina Radlje ob Dravi kot lastnik nepremičnine ID znak:
parcela 805 715/2, parc. št. 715/2 k.o. 805 Dobrava pri Radljah ob Dravi kot služnostni zavezanec objavlja namero, da bo s služnostnim upravičencem HOFER trgovina na drobno d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica, sklenila služnostno pogodbo za ustanovitev služnostne pravice za potrebe dostopa in izgradnje vodovoda.

Stvarna služnost bo ustanovljena z metodo neposredne pogodbe, ki bo sklenjena po poteku 15 dnevnega roka od objave te namere na spletni strani Občine Radlje ob Dravi.


Datum objave: 12.2.2018
(http://www.obcina-radlje.si/)
mag. Alan BUKOVNIK, župan

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.