OBČINA RADLJE OB DRAVI - RAZPISI IN NATEČAJIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Razpisi in natečaji

Namero o sklenitvi najemne pogodbe

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi na podlagi 28. in 64. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 40. ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS; št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NAJEMNE POGODBE

Občina Radlje ob Dravi namerava z neposredno pogodbo oddati v najem del parc. št. 35/0 k.o. 804 – Radlje ob Dravi, v izmeri 4.576 m2.
Najemna pogodba bo sklenjena po preteku roka 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Radlje ob Dravi. V kolikor se bo izkazalo, da je za najem zainteresiranih več oseb, bo Občina Radlje ob Dravi izvedla postopek pogajanj z zainteresiranimi najemojemalci.
Vse dodatne informacije v zvezi z sklenitvijo najemne pogodbe dobite na sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi ali na tel. št. 02 88 79 630.

Občina Radlje ob Dravi
mag. Alan BUKOVNIK, župan


Objava na spletni strani Občine Radlje ob Dravi
(http://www.obcina-radlje.si/)
Datum objave: 11. 7. 2018

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.