OBČINA RADLJE OB DRAVI - RAZPISI IN NATEČAJIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Razpisi in natečaji

Javno naročilo za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti »INV. VZDRŽ. JP KOJZEKOV MOST – POŽEK (REPIČ-POŽEK)«

razpdokum-jnmv-repic-pozek.pdf
obrazci-repic-pozek.docx
popisi-cesta-repic-pozek.xls
repic-pozek-narocnik-espd-1.xml
lokacija-inv-vzdrz-jp-kojzekov-most-pozek-repic-pozek.pdf

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.