SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI RADLJE OB DRAVI | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Občina

Sveti krajevnih skupnosti

ČLANI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI RADLJE OB DRAVI

 • Anton VODUŠEK- predsednik
 • Adi HABERMA- podpredsednik
 • Dominika KARLATEC
 • Marica PUŠNIK
 • Renata ŠTRASER
 • Leonida MATJAŽ
 • Igor SREDENŠEK
 • Lucija MLINARIČ
 • Ivana KUS
 • Konrad KLEMENC
 • Elizabeta MLADENOVIČ
 • Branko TOPLER
 • Darinka MRAVLJAK
 • Stanislav POROČNIK
 • Tomaž KUMER
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.