OBČINA RADLJE OB DRAVI - VARNOSTNI SOSVETObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Občina

Varnostni sosvet

VARNOSTNI SOSVET OBČINE RADLJE OB DRAVI

Kontakt: g. Janez OTOREPEC
Telefon: 02 88 70 608
Internet:http://www.policija.si


Namen:
  • preprečevanje in proučevanje varnostnih problemov;
  • vplivanje na varnostno zavest prebivalcev;
  • ugotavljanje stališč ali mnenj javnosti o varnostnih razmerah.

Cilji:
  • povečati učinkovitost dela policije na področjih in območjih, ki so po mnenju javnosti najbolj izstopajoča;
  • zmanjševanje števila varnostnih problemov v lokalni skupnosti;
  • povečati občutek varnosti;
  • partnersko sodelovanje pri zagotavljanju varnosti med policijo in organi lokalne skupnosti, gospodarstvom, zdravstvom, podjetniki, izobraževalnimi zavodi, socialnimi službami, posamezniki in drugimi formalnimi in neformalnimi organizacijami;
  • medsebojna obveščenost partnerjev o varnostnih razmerah.


Novice:

Varnostni sosvet novice
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.