OBČINA RADLJE OB DRAVI - ARHIV - RAZPISI IN NATEČAJIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Arhiv - razpisi in natečaji

Javni poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svetu Knjižnice Radlje ob Dravi

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skladu z določili Odloka o ustanovitvi Knjižnice Radlje ob Dravi (MUV, št. 21/2003) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/2006, 35/2017) poziva vse zainteresirane občane Občine Radlje ob Dravi, društva, zveze društev, zavode in organizacije, da podajo predloge kandidatov za imenovanje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet Knjižnice Radlje ob Dravi.

Mandat članov sveta traja pet let. Za člana sveta je lahko ista oseba izvoljena največ dvakrat zapored.

Prosimo vas, da svoje predloge pošljete na naslov:
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, najkasneje do 23.1.2019 do 10.00 ure.

Predlog naj vsebuje:
-Ime in priimek kandidata
-Stalno prebivališče kandidata
-Datum rojstva kandidata
-Izobrazbo kandidata
-Obrazložitev (opis dosedanje dejavnosti, ki upravičuje kandidaturo)
-Izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo

Za dodatne informacije smo vam na razpolago na tel. št. 88 79 630 (Maja KOŠIR).


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Robert POTNIK, predsednik

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.