OBČINA RADLJE OB DRAVI - ARHIV - RAZPISI IN NATEČAJIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Arhiv - razpisi in natečaji

Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Radlje ob Dravi za šolsko leto 2020/2021

Na podlagi 10. člena Pravilnika o štipendiranju izredno nadarjenih študentov in dijakov (MUV, štev. 16/1996, 23/1997, 25/1997 in 12/2009) Občina Radlje ob Dravi objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev štipendij Občine Radlje ob Dravi za šolsko leto 2020/2021

Občina Radlje ob Dravi razpisuje v šolskem letu 2020/2021 eno (1) štipendijo za nadarjene študente v Občini Radlje ob Dravi, ki se izobražujejo na javno veljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji.

Štipendija za nadarjene študente se podeljuje študentom, ki imajo stalno prebivališče na področju Občine Radlje ob Dravi.

Pri podeljevanju štipendij se upošteva:
-potrebe javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je Občina Radlje ob Dravi,
-študijski uspeh,
-priporočilo šole oz. priporočilo pedagoga tistega predmeta, v katerem študentje dosegajo nadpovprečne rezultate.

Pri izbiri kandidatov bodo imeli prednost kandidati vpisani v višji letnik študija.

Prosilci poleg vloge za štipendijo priložijo naslednja dokazila:
- dokazilo o šolskem uspehu,
- dokazilo o vpisu,
- potrdilo o državljanstvu,
- kratek življenjepis,
- dokazila, ki izkazujejo nadarjenost.

Prijave za razpisano štipendijo in zahtevano dokumentacijo morajo kandidati vložiti v roku 15 dni od objave na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Komisija za štipendiranje, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi.

Zadnji rok prijave je 19. december 2020.

Prosilci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri.


Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan BUKOVNIK

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.