CIVILNA ZAŠČITA | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Občina

Civilna zaščita

CIVILNA ZAŠČITA

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. V celoti je organizirana na regionalni in državni ravni. Občina Radlje ob Dravi ima svoj občinski štab, njegovo delovanje je določeno s statutom Občine Radlje ob Dravi.


ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE RADLJE OB DRAVI


Poveljnik Civilne zaščite Občine Radlje ob Dravi:
  • LEON KRAJNC

Namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Radlje ob Dravi:
  • MARCEL GLAZER

Član zadolžen za področje gasilstva in logistike:
  • ALJOŠA ZVER

Član zadolžen za področje gradbeništva in infrastrukture:
  • MIROSLAV PETRIČ

Član zadolžen za področje zdravstva:
  • ŽAN MITHANS

Član štaba:
  • DUŠKO ERIK ROBNIK

Članica zadolžena za področje gozdov:
  • DANIJELA ZAVERŠNIK

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.