OBČINA RADLJE OB DRAVI - JAVNI RAZPIS IN NATEČAJObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Javni razpis in natečaj

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe, del parc. št. 693/3 k.o. 817-Vuhred

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi na podlagi 62. do 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS; 11/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

1. Predmet oddaje v najem:
Občina Radlje ob Dravi, kot lastnik nepremičnine z ID znakom 817 693/3, parc. št. 693/3 k.o. 817-Vuhred, namerava z neposredno pogodbo oddati v najem del zemljišča, v izmeri cca. 70 m2.

2. Najemno obdobje:
Zemljišče se oddaja v najem za nedoločen čas (z odpovednim rokom 3 mesecev).

3. Cena najema zemljišča:
Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 0,5 €/m2.
(Na podlagi 3. odstavka 27. člena Pravilnika o oddajanju zemljišč in poslovnih prostorov v lasti Občine Radlje ob Dravi v najem najemnina za posamezno pogodbo ne sme biti nižja od 40,00 eur letno).

4. Sklenitev pogodbe:
Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine.

5. Postopek:
Prijavitelji morajo v roku 20 dni po objavi te namere podati pisno ponudbo ali izjavo o interesu sklenitve pogodbe.
V kolikor se bo v roku 20 dni od objave namere o sklenitvi prodajne pogodbe na spletnem portalu izkazalo, da je za odkup zainteresiranih več oseb, bo

Občina Radlje ob Dravi izvedla postopek pogajanj z zainteresiranimi kupci.

Vse dodatne informacije v zvezi z sklenitvijo najemne pogodbe in podatke o nepremičninah dobite na sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi ali na tel. št.: 02 88 79 630.

Datum objave: 17.5.2021


mag. Alan BUKOVNIK, župan

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.