OBČINA RADLJE OB DRAVI - JAVNI RAZPIS IN NATEČAJObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Javni razpis in natečaj

Objava javnega razpisa za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji za leto 2023 oz. do porabe sredstev

RRA Koroška d.o.o. izvaja Garancijsko shemo za Koroško, ki so jo ustanovile občine Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica in Radlje ob Dravi.

V letu 2023 so objavili Javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji.
Upravičenci so: mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja, ki dostopajo do ugodnih kreditov in garancij za investicije do 8 let, obratna sredstva in predfinanciranje projektov do 3 let.

Višina garancije: 50% za investicije in 80% za obratna sredstva in predfinanciranje projektov.
Razpisan kreditni potencial znaša 704.594,00 EUR.

Sodelujoče banke z naslednjimi pogoji:
Delavska hranilnica d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,50 % pribitka.
LON d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,50 % pribitka

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo:
Urška Sušnik, tel.št.: 059-085-180, e-pošta: racunovodstvo@rra-koroska.si
Danijela Uran, tel.št.: 059-085-183, e-pošta: danijela.uran@rra-koroska.si

Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev. Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej.
Popolne vloge bo obravnaval Kreditni odbor GSK praviloma enkrat mesečno

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.