OBČINA RADLJE OB DRAVI - JAVNI RAZPIS IN NATEČAJObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Javni razpis in natečaj

Javni razpis P7 2023 mikrokrediti 2023

Slovenski podjetniški sklad je objavil Javni razpis P7 2023 mikrokrediti 2023

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali
projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija in programskega območja Kohezijska regija zahodna Slovenija.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija in programskega območja Kohezijska regija zahodna Slovenija.

Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji je razvidna na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/pomocuporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznamkohezijskih-regij-in-obcin.

Cilji javnega razpisa so:
- ohranitev in spodbujanje nastanka novih delovnih mest
- financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
- omogočiti hiter dostop mikro in malim podjetjem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
- ročnosti kredita,
- možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
- brez stroškov odobravanja in vodenja,
- nižjih zavarovalnih zahtevah.OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.