KRAJEVNA SKUPNOST RADLJE OB DRAVI | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Radlje

Krajevne skupnosti

KRAJEVNA SKUPNOST RADLJE OB DRAVI

Krajevna skupnost Radlje ob Dravi je največja od štirih krajevnih skupnosti na območju Občine Radlje ob Dravi. Njena površina obsega 3.428 ha, skupno število prebivalcev je 4.462, število gospodinjstev pa 1.524. Zajema osem naselij, in sicer Radlje ob Dravi, Dobrava, Spodnja Vižinga, Sveti Trije Kralji, Št. Janž pri Radljah, Vas, Zgornja Vižinga, Zgornji Kozji Vrh. Med arheološkimi spomeniki so najbolj izpostavljene Herkove peči – paleolitska postaja oz. »Herkova jama« kot ji pravijo domačini. Na Dobravi je moč najti sledove rimske ceste in gomilsko grobišče. Za pomembnejše umetnostne in arhitekturne spomenike prištevamo razvaline gradu Mahrenberg, dvorec Mahrenberg, stavbi na Koroški cesti 51 in 67, stavbi na Mariborski cesti 1 in 20, podružnične cerkve Sv. Treh Kraljev na Svetih Treh Kraljih, Sv. Janeza na Št. Janžu pri Radljah, Sv. Ilije v Zgornji Vižingi, župno cerkev Sv. Mihaela v Radljah ob Dravi, nekdanji samostan dominikank, Pernatovo kapelo na Sv. Treh Kraljih, stebrasto Marijino znamenje v Radljah, Kalvarijo pri dvorcu… Med etnološkimi spomeniki velja izpostaviti kmečko hišo s kaščo na kmetiji »Junter« na Sv. Treh Kraljih, trško domačijo »Rosenhof« v centru mesta, kozolec »toplar« na Maistrovi ulici, domačijo »Gavger« in hišo »Tilk« v Spodnji Vižingi. Poleg omenjenih je na območju krajevne skupnosti Radlje ob Dravi še veliko zgodovinskih spomenikov in drugih naravnih vrednot, na katere opozarjajo opisne table. Ker krajevna skupnost Radlje ob Dravi zajema predvsem center mesta, je tu možno najti številne javne ustanove, zavode in službe, veliko je tudi možnosti za športno udejstvovanje in rekreacijo. Tudi sicer so športna društva najštevilčnejša; na območju KS Radlje ob Dravi jih deluje kar 18, 6 se jih posveča kulturi, eno pa turizmu.


Podatki o Krajevni skupnosti Radlje ob Dravi

Naslov: Krajevna skupnost Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi
Telefon: 02 88 79 636
Davčna številka: SI 87303116
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.