KRAJEVNA SKUPNOST VUHRED | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Radlje

Krajevne skupnosti

KRAJEVNA SKUPNOST VUHRED

Drugi največji kraj Občine Radlje ob Dravi, ki zajema kraj Vuhred in zaselek Spodnja Orlica, leži ob vznožju mogočnega zelenega Pohorja na desnem bregu reke Drave, ki je od Radelj oddaljen dva kilometra. Obsega površino 3.260 ha in ima nekaj več kot 900 prebivalcev. Vuhred je bil v preteklosti povezan s kraji z brodom na Dravi, kasneje pa z mostom. Prva omemba kraja je iz leta 1407. Podoba kraja pa seje skozi čas spreminjala. Prebivalci so bili v preteklosti v večini kmetje, danes pa je delež kmečkega prebivalstva v manjšini. Potok Vuhreščica je bil za Vuhred v preteklosti velikega pomena, saj je poganjal preko petdeset žag Venecijank in številne mline. Zaradi velikega bogastva lesa se je ob reki Dravi urejalo skladišče lesa, les je bil neusahljiv vir zaslužka. Lesarstvo, žagarstvo in mizarstvo se je v Vuhredu ohranilo vse do današnjih dni. Na reki Dravi se je tovoril les na splavih. V letu 1863 je bila speljana in zgrajena železniška proga, ki je povezala kraje ob Dravi. V letih okoli 1948 se je splavarjenje po reki Dravi zaključilo. Začeli so graditi hidroelektrarno v Vuhredu, s tem pa je nastalo tudi akumulacijsko jezero. Kraj je dobil novo urbanistično podobo, zrasli so stanovanjski bloki in številne hiše, izboljšala se je oskrba z električno energijo in vodo. Danes gre Vuhred korak s časom, čeprav se mora nenehno spopadati s problemi podeželja. Zahvala za razvoj gre njegovim okoli tisoč prebivalcem, ki na delo v večini hodijo v bližnja mesta in kraje. Krajani se namreč že od nekdaj združujejo v društva z istimi interesi in tako zmorejo prostovoljno veliko narediti za skupnost. Med pomembnejšimi društvi izpostavljajo Gasilsko društvo Vuhred, ki je s svojo 130-letno tradicijo znano povsod po državi in je le na prostovoljni bazi poželo že mnoge uspehe. Tudi Turistično društvo Vuhred je v letu 2005 praznovalo 40. obletnico svojega obstoja – njihova prioriteta je zagotovo lep in urejen kraj. Kmetje v Vuhredu se že od leta 1973 združujejo v Strojno skupnost, športniki pa v Športno društvo od leta 1972. Posebna pridobitev kraja in športnikov je ponovna oživitev vlečnice v Vuhredu. Lovska družina Orlica-Vuhred si že več kot petdeset let prizadeva za ohranjanje narave in skrbi za njeno ravnovesje. Tudi Kulturno društvo se ponaša z dolgoletno tradicijo – s svojimi ljudskimi pevkami Večernicami in Moškim pevskim zborom ohranja kulturno dediščino. Pomembna so tudi ostala društva: kolesarska sekcija, Splavarsko društvo, Društvo kmetic. Vsako od teh ima pomembno vlogo pri razvoju kraja. Ponos in bogata dediščina kraja pa tudi cerkev Sv. Lovrenca v neogotskem slogu. V letu 2006 se je – predvsem s pomočjo krajanov - pričela njena temeljita obnova. Utrip in odsev Vuhreda pa dajejo tudi otroci v vrtcu in šoli, ki s krajem veliko sodelujejo. Domačini lahko koristijo usluge pošte, trgovin, gostinske ponudbe… Vuhred je najbolje spoznati skozi oči obiskovalca, pa če se samo ustavi v kateri od gostiln ali pa se kot planinec odpravi po evropski pešpoti E-6. S kolesom pa se lahko odpelje po kateri od urejenih kolesarskih poti.

Podatki o Krajevni skupnosti Vuhred

Naslov: Vuhred 1, 2365 Vuhred
Internetna naslov:www.vuhred.net
Uradne ure: sreda od 17.00 do 18.00 ure
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.