MLADIM PRIJAZNA OBČINA | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Občina

Mladim prijazna občina

Certifikat Mladim prijazna občina

MLADIM PRIJAZNA OBČINA RADLJE OB DRAVI, PODALJŠANJE CERTIFIKATA 2016-2020

Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije podeljuje certifikate Mladim prijazna občina. Občina Radlje ob Dravi je v novembru 2016 na podlagi oddane vloge prejela podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina za obdobje 2016-2020. Podelitev certifikata je potekala v torek, 6. decembra 2016, v Mestnem muzeju Ljubljana. Program Mladim prijazna občina poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije.

Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina je 30. 5. 2016 objavil Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina za obdobje 2016-2020. Občina je posredovala vlogo z vsemi dokazili, da izpolnjuje kriterije za doseganje pogojev določenih v javnem pozivu, ki so načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje mladih, zaposlovanje mladih, izobraževanje mladih, stanovanjska politika in skupni projekti mladih in občine na ravni politik za mlade. Občina je morala v skladu s pravili za podaljšanje veljavnosti certifikata izpolnjevati kriterije v vseh navedenih prednostnih področjih.

Najpomembnejši akt za podaljšanje veljavnosti certifikata je bila Strategija za mlade Občine Radlje ob Dravi 2016-2020.
Oktobra 2013 sta se Občina Radlje ob Dravi in Marenberški mladinski lokalni svet (MMLS) dogovorila, da bosta skupaj pripravila lokalno strategijo za mlade, ki bo strukturirano začrtala delovanje Občine na področju mladih za nadaljnjih 5 let. Z namenom vključitve čim večjega števila akterjev pomembnih na področju mladine v občini, so bile v pripravo strategije vključene vse mladinske organizacije in organizacije za mlade, občinski in drugi javni zavodi, društva ter Inštitut za mladinsko politiko.

Namen Strategije za mlade občine Radlje ob Dravi je vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v občini Radlje ob Dravi in s tem zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti. Strategija hkrati stremi k vzpostavljanju spodbudnega okolja za hitrejše osamosvajanje mladih in k njihovi aktivni družbeni participaciji v lokalnem okolju.

Temeljni cilji strategije so:
-strateško začrtati prihodnji razvoj mladinskega sektorja v občini Radlje ob Dravi;
-okrepiti mladinsko organiziranje in mladinsko delo v občini;
-določiti vsebino in obseg ukrepov Občine Radlje ob Dravi za razvoj mladinskega sektorja, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna;
-opredeliti kazalnike in postopke za vrednotenje uresničevanja strategije.

Strategijo za mlade Občine Radlje ob Dravi 2016-2020 je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejel na svoji 13. redni seji, dne 27. 6. 2016.

Občina Radlje ob Dravi se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem mladim, ki delujejo na raznih področjih in tako soustvarjajo zgodovino Občine Radlje ob Dravi.Občina Radlje ob Dravi je leta 2012 postala ena izmed prvih nosilk certifikata Mladim prijazna občina pri nas.

Certifikat Mladim prijazna občina podeljuje Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika RS, dr. Danila Türka. Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki so v minulih letih uspešno izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik in tako zagotavljale mladim prostor, v katerem lahko razvijajo svoje kompetence in veščine, dosegajo avtonomijo in hitreje vstopajo v odraslost.

Prvi prejemniki certifikata so ob Občini Radlje ob Dravi še Mestna občina Maribor, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Ptuj, Mestna občina Velenje, Občina Krško in Občina Sežana.

Zavedamo se obveznosti, ki jih za seboj potegnejo tovrstni nazivi in z veseljem bomo izpolnjevali pogoje, ki so zahtevani za ohranitev Certifikata Mladim prijazna občina. Tovrsten certifikat za nas pomeni novo priložnost in smernice za boljše in nadaljnje delo z mladimi.

V minulih letih smo v Občini Radlje ob Dravi storili veliko na področju dela z mladimi, ampak kljub temu menimo, da tovrstni certifikat lahko dvigne delo občine s področja dela z mladimi na še višji nivo.

Aktivnosti mladih:
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.