OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

OBVESTILO - PREDLOG ZA SUBVENCIONIRANJE CENE omrežnine odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Datum objave: 25.02.2016


Na podlagi prejetega poročila JKP Radlje ob Dravi d.o.o. o obračunani realizaciji omrežnine za odvajanje in čiščenja odpadnih voda za mesec januar, ki je v skladu s sprejetimi cenami na Občinskem svetu Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 ter tega, da se je do leta 2021 podaljšal rok za izvedbo sistemov čiščenja in odvajanja odpadnih voda v Sloveniji, pripravljamo točko za obravnavo na naslednji seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi (seja bo predvidoma 14. 3. 2016) predlog SUBVENCIONIRANJA CENE omrežnine odvajanja in čiščenja odpadnih voda, v višini 50 % za fizične osebe. Subvencija se bo upoštevala s 1. 1. 2016.

Po obravnavi točke na občinskem svetu vas bomo o sprejetem sklepu obvestili.

 

mag. Alan BUKOVNIK, župan

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.