OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Predstavitev razpisa za manjše začetne naložbe in razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja

Datum objave: 14.03.2016


Spoštovani!

Vabimo vas, da se nam pridružite na predstavitvi razpisa za manjše začetne naložbe in razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v četrtek 17.3.2016 ob 10.00 uri v prostorih MPIK Radlje, Mariborska cesta 30a, 2360 Radlje ob Dravi

Prosimo, da se zaradi zagotovitve ustreznega prostora prijavite na brezplačno delavnico na e-naslov: finance@rra-koroska.si

Predstavitev organizira RRA Koroška d.o.o.

 

Osnovne informacije o razpisih:
Mariborska razvojna agencija je v sodelovanju z RRA Koroška v Uradnem listu RS št, 19/2016 in na svoji spletni strani objavila Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico. Na voljo je 1.360.000,00 EUR nepovratnih sredstev. Podjetja se na razpis lahko prijavijo do 30. aprila 2016.

Na razpis za nepovratna sredstva se lahko prijavijo podjetja s sedežem ali poslovno enoto v problemskem območju, ki zajema Mestno občino Maribor ter občine Kungota, Hoče-Slivnica, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi, istočasno pa morajo izpolnjevati še preostale razpisne pogoje glede upravičenosti prijaviteljev. Prav tako mora v problemskem območju biti lokacija naložbe.
Razpis je namenjen sofinanciranju manjših začetnih naložb, ki bodo ustvarjale nova delovna mesta, zmanjševale razvojni zaostanek problemskega območja ter prispevale k prestrukturiranju gospodarstva v smeri dviga neto dodane vrednosti. Razpis spodbuja razvoj novih proizvodov in tehnologij, storitev ter tehnoloških in netehnoloških inovacij, kot tudi razvoj socialnega podjetništva.


Sredstva namenjena subvencioniranju manjših začetnih naložb so v primerjavi z lanskim letom kar podvojena in znašajo 1.360.000,00 EUR. Sredstva prispeva Republika Slovenija preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Najvišji znesek nepovratnih sredstev, ki ga lahko prejme posamezni prijavitelj, je 50.000 EUR, pri čemer mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov projekta ter upoštevati z razpisom določena razmerja med posameznimi viri same naložbe.

Ključni pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev je pridobljena garancija za bančne kredite v okviru RGS Koroška, ki jo izvaja Regionalna razvojna agencija za Koroško. Istočasno z razpisom za male naložbe je bil objavljen tudi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja.

RGS se izvaja v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom ter z bankami, ki so vključene v RGS, in sicer:
ABANKA d.d., Delavska hranilnica d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica LON d.d., Nova KBM d.d., Banka Koper d.d. ter NLB d.d.

 

prijavnica.docx

RRA Koroška d.o.o.

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.