OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Poročanje o izvedbi in realizaciji programov športa

Datum objave: 19.10.2016


V skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/2016) ter Pogodbo o sofinanciranju programov športa v Občini Radlje ob Dravi so društva, ki so bila uspešna pri prijavi na razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2016, dolžna Komisiji za vrednotenje programov športa, poročati o izvedbi in realizaciji programov.

Zaradi lažje izvedbe poročanja objavljamo obrazce za poročanje in vas prosimo, da si obrazce natisnete ter jih izpolnjene vrnete na naš naslov oz. skenirane pošljete na elektronski naslov: obcina.radlje@radlje.si

Ker je po pogodbi rok za izplačilo sredstev za sofinanciranje programov vsebin športa za letošnje leto 31.12.2016, vas prosimo, da nam obrazce posredujete do 16.12.2016.


OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.