OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Prijava škode

Datum objave: 31.08.2017


Oškodovance na območju občine Radlje ob Dravi pozivamo, da prijavijo škodo, ki je nastala v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017.

Prijavo na predpisanih obrazcih - Obrazec 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, morajo oškodovanci izpolnjene in podpisane oddati v sprejemni pisarni Občine Radlje ob Dravi-osebno ali po pošti, najkasneje do 1. septembra 2017 do 14 ure (velja datum poštnega žiga 1. SEPTEMBER 2017).

Pri prijavi škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih se upošteva 45. člen Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur.l. RS, 67/2003,79/2004,81/2006 in 68/2008), ki določa, da se škoda na kmetijskih pridelkih, ki jo povzročijo neugodne vremenske razmere, ocenjuje na kmetijskih pridelki, določenih v objavljenem seznamu kmetijskih pridelkov, če je uničenega več kot 30 % običajnega letnega pridelka.

Obvezen je podpis oškodovanca na prijavnem obrazcu (2x).

Obrazci (Obrazec 2) za prijavo škode so oškodovancem na voljo na spletni strani URSZR in v pisarni 318 Občine Radlje ob Dravi in na Kmetijsko svetovalni službi ter spletni strani občine.

Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na tel. 02/88 79-630 Občina Radlje ob Dravi ter na Kmetijsko svetovalni službi tel. : 02/87 70-690.

Na podlagi zaprosil za podaljšanje roka za prijavo škode zaradi posledic suše, bo rok podaljšan do 8.9.2017.
Vloge (obrazec 2) sprejemamo do 8.9.2017.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.