OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra

Datum objave: 08.01.2018


Obveščamo vas, da je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh, zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017.

Oškodovanci lahko posredujejo oceno škode na naslednjem obrazcu:
• ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 4)

Na podlagi 22. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo, na elektrovodih in železnicah pa Ministrstvo za infrastrukturo.

Izpolnjen obrazec oddate na občino Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, do ponedeljka, 15. 1. 2018.

Obrazec je na voljo v sprejemni pisarni 309/III občine Radlje ob Dravi in na spletni strani občine. Na obrazec pripišite svojo telefonsko številko, zaradi morebitnih dodatnih informacij.

Obvezna priloga k obrazcu: fotografija nastale škode, račun za opravljeno storitev ali nakup materiala.
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.