OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Vodovod Št. Janž pri Radljah ob Dravi

Datum objave: 18.07.2018


Spoštovani!

Občina Radlje ob Dravi bo z izbranim izvajalcem SGP Pomgrad d.d. pričela z deli izgradnje vodovoda v skladu s projektom »Vodovod Št. Janž pri Radljah ob Dravi in pridobljenim gradbenim dovoljenjem«.

Na terenu se je po projektu že izvedla zakoličba trase vodovoda. Pred pričetkom gradnje z izbranim izvajalcem vas vljudno prosimo, da pregledate potek trase na terenu in nas v primeru kakršnih koli pogojev, ki bi jih morali upoštevati pri sami izgradnji, pravočasno obvestite.
Po zakoličbi trase bo izvajalec pričel z izgradnjo in se bo sam dogovarjal z lastniki zemljišč na predvideni trasi. Izvajalec bo z deli pričel s predvideno

traso cevovoda 3 (pri Grajfu in bo nadaljeval po trasi proti naselju Vas ter zaključil s priklopom na obstoječ povezovalni vod Radlje - Brezno, na državni cesti G1 Radlje–Brezno).

Pri morebitnih posegih izvajalca na privatna zemljišča, ki jih izvajalec morda koristi za izvajanje del in za katere ni pridobljena služnost ter gradbeno dovoljenje, se mora izvajalec sam dogovoriti z lastniki teh zemljišč za njihovo uporabo. Po zakoličbi trase bo izvajalec pričel z izgradnjo in se bo sam dogovarjal z lastniki zemljišč na predvideni trasi.

Vljudno vas prosimo za strpnost in sodelovanje pri izvajanju del, da bomo uspešno zaključili projekt.


OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.