OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Podpisana Dopolnitev dogovora za razvoj Koroške razvojne regije

Datum objave: 23.07.2018


V petek, 20. 7. 2018 sta minister Zdravko Počivalšek in predsednik Razvojnega sveta Koroške regije, mag. Alan Bukovnik, podpisala Dopolnitev dogovora za razvoj Koroške razvojne regije v vrednosti 31.3 milijona evrov. Od teh sredstev bo država prispevala 21,1 milijonov evrov iz EU in državnih virov.

Regija ima namen s temi sredstvi realizirati 22 regijskih projektov (poslovne cone in projekt Podjetno nad izzive, projekti izgradnje kolesarskih povezav, izgradnja sekundarne kanalizacije in projekt za vodooskrbo območja Mislinjske doline ter projektna dokumentacija za navezovalne ceste na 3. razvojno os v Koroški regiji).

V Občini Radlje ob Dravi smo pridobili nekaj manj kot dva milijona EU sredstev za naslednje projekte:
1. Poslovna cona 'Pušnik ' v okviru katere bomo zgradili novo dostopno cesto v to poslovno cono med podjetjema Sodalis in Avto Koletnik.
2. Izgradnja kanalizacije na Zg. Vižingi, Samostanski ulici, delu Koroške ceste, v ulici Pri Skali, v 'naselju Krapež' in na delu Št. Janža nad Radljami proti Župankovi domačiji.
3. Kolesarska steza iz Radelj ob Dravi (od križišča za pokopališče do Sp. Vižinge do že obstoječe kolesarske steze do Vasi).

Pri izvedbi teh projektov bodo sodelovala tri ministrstva - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za infrastrukturo ter Ministrstvo za okolje in prostor.


OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.