OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Prispevek za novorojence

Datum objave: 08.01.2019


Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji 2. redni seji sprejel Sklep o prispevku za novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 2019.

Upravičenci (starši ali skrbnik ali rejnik) uveljavljajo pravico do prispevka s pismeno vlogo, ki jo dobite v sprejemni pisarni občine in na spletni strani občine. Vlogo je potrebno oddati najkasneje v šestih mesecih od otrokovega rojstva.

Po preteku tega roka pravice do enkratnega prispevka ni več mogoče uveljavljati.

K vlogi mora biti priložen:
- Izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca ali izjava upravičenca, s katero dovoljuje občinskemu organu, da izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca pridobi iz uradnih evidenc,
- skrbnik oz. rejnik - potrdilo Centra za socialno delo o tem, da je novorojenec postavljen pod skrbništvo oz. oddan v rejništva ali izjava upravičenca, s katero pristojnemu občinskemu organu dovoljuje, da potrdilo centra za socialno delo pridobi iz uradnih evidenc.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.