OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Javno naznanilo

Datum objave: 18.02.2019


Spoštovani,

obveščamo vas, da Občina Radlje ob Dravi v letu 2019 dopolnjuje evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč in zemljišč, na katerih se opravlja poslovna dejavnost, na podlagi katere bo odmerila nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ).

Občinska evidenca podatkov za odmero NUSZ se je uskladila s podatki iz uradnih evidenc (zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin).
Podatki za odmero NUSZ za leto 2019, pridobljeni iz uradnih evidenc, bodo na vpogled vsem lastnikom oziroma uporabnikom stavb in zemljiških parcel.

Razgrnitev podatkov bo v prostorih Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, 3. nadstropje, pisarna št. 315, od 18.2.2019 do vključno 20.3.2019, v času uradnih ur.
V času razgrnitve podatkov sprejemamo tudi spremembe v zvezi z zavezanci za plačilo NUSZ.

Po izteku roka bo Občina Radlje ob Dravi pripravila končni nabor podatkov, na podlagi katerih bo odmerjeno NUSZ.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.