OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Izvajanje gospodarskih javnih služb

Datum objave: 07.02.2019


Spoštovane občanke in občani!

Kot uporabniki javne infrastrukture se vsakodnevno srečujete s problematiko izvajanja gospodarskih javnih služb. Ker želimo v občini Radlje ob Dravi povečati učinkovitost in odzivnost na vsa vaša opozorila, bi vas v nadaljevanju radi seznanili s sistemom upravljanja z gospodarsko javno infrastrukturo oziroma z izvajanjem gospodarskih javnih služb.

V občini Radlje ob Dravi imamo za izvajanje gospodarskih javnih služb ustanovljeni dve javni podjetji:
1. Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. (v nadaljevanju: JKP Radlje ob Dravi d.o.o.), katerega odgovorna oseba je direktor mag. Gregor Ficko;
2. Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. (v nadaljevanju: JP KIČ Radlje d.o.o.), katerega odgovorna oseba je direktor Anton Potnik.


JKP Radlje ob Dravi d.o.o. je izvajalec naslednjih gospodarskih javnih služb:
• oskrba s pitno vodo,
• ravnanje z odpadki
• pogrebna dejavnost.

Če se vaša vprašanja nanašajo na zgoraj navedena področja, vas prosimo, da pokličete na JKP Radlje, pišete na e-naslov info@jkp-radlje.si oziroma se obrnete na naslednje odgovorne osebe:
Odpadki Igor Faletič 02 620 28 06, 041 411 646
Vodovod Kistijan Palko 02 620 28 02, 041 321 271
Pogrebi; Marjan Lorenci 02 620 28 05, 031 606 911

JP KIČ Radlje d.o.o. je izvajalec naslednjih gospodarskih javnih služb:
• odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
• vzdrževanje občinskih cest, javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
• urejanje in čiščenje javnih površin,
• urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
• vzdrževanje občinskih stanovanj in poslovnih objektov ter
• urejanje in vzdrževanje pokopališč in pokopaliških objektov.

Če se bodo vaša vprašanja nanašala na zgoraj navedena področja, vas prosimo, da pokličete na JP KIČ, pišete na e-naslov info@jpkic-radlje.si
oziroma pokličete direktorja Antona Potnika na številko 040 596 939 ali pišete na toni.potnik@jpkic-radlje.si.
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.