OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

OBVESTILO OBČANOM O JAVNI RAZGRNITVI MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Datum objave: 26.09.2019


Občane obveščamo, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 na Občini Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi (sejna soba 313/III. nadstropje) potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Gradivo je na voljo v času uradnih ur.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1.10.2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu https://www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.

Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala v sredo, 16. oktobra 2019, od 10.00-13.00, v prostorih MKC SG, Ozare 18 (spodnja dvorana), Slovenj Gradec.

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:
•pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, ali skeniranega na elektronski naslov obcina.radlje@radlje.si, ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v sprejemni pisarni Občine,
•vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Datum: 26.9.2019


Hvala za razumevanje.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.