OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Poročanje o izvajanju sofinanciranih programov športa

Datum objave: 25.11.2019Na podlagi 12. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/2016, 27/2016 in 7/2018) ter Pogodbo o sofinanciranju programov športa v Občini Radlje ob Dravi so društva, ki so bila uspešna pri prijavi na razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2019, dolžna Komisiji za vrednotenje programov športa, poročati o izvedbi in realizaciji programov.
Zaradi lažje izvedbe poročanja objavljamo obrazce za poročanje in vas prosimo, da si obrazce natisnete ter jih izpolnjene vrnete na naš naslov oz. jih skenirane pošljete na elektronski naslov: obcina.radlje@radlje.si, najkasneje do 10. 12. 2019.

navodila-za-izpolnjevanje-obrazcev-2019.pdf
obrazci-prireditve-2019.xlsx
obrazci-razvojne-dejavnosti-v-sportu-2019.xlsx
obrazci-sportni-programi-2019.xlsx
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.