OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Oddaja ločenih frakcij v Zbirni center Radlje

Datum objave: 14.01.2020


V Zbirnem centru JKP Radlje ob Dravi lahko občanke in občani oddajo vse ločene frakcije iz priloge, ki prikazuje seznam nevarnih komunalnih odpadkov
(Tabela 1) in nenevarnih komunalnih odpadkov (Tabela 2). Vse naštete frakcije morajo biti pred oddajo ločene in ustrezno pakirane in zaprte, da ne pride do izlitja nevarnih tekočin, kot so barve, olja in laki.
Za prevzem večjih količin predvsem nevarnih odpadkov je le-te potrebno plačati po veljavnem ceniku JKP Radlje ob Dravi (količine večje od 5 L). Prav tako je potrebno plačati večje količine mešanih komunalnih, gradbenih odpadkov, zelenega odreza (količine večje do 0,5 m3/mesec). Cenik je objavljen na spletni strani JKP Radlje ob Dravi in izobešen v Zbirnem centru Radlje ob Dravi.

Odpustki plačila za pravne osebe ne veljajo, zato morajo plačati celotno oddano količino.

V Zbirnem centru je vedno prisoten delavec, ki občanom pomaga pri dajanju različnih informacij ter pri razvrščanju pripeljanih frakcij.JKP Radlje ob Dravi

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.