OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Odredba o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Občini Radlje ob Dravi

Datum objave: 20.03.2020


Nacionalni inštitut za javno zdravje je 17. marca 2020 izdal Priporočila glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SARS-CoV-2), s katerimi glede na strokovna izhodišča priporoča, da posamezen poslovni prostor zagotavlja 20 m2 površine na posamezno stranko, v kolikor je v poslovnem prostoru naenkrat prisotnih več strank. Priporočena površina ne vključuje pomožnih prostorov, kot so skladišča, sanitarije, garderobe, itd.

Ob tem nacionalni inštitut poudarja, da je v primeru večjih prostorov (npr. 100 m2) možnost izogibanja preostalim strankam v prostoru in zagotavljanje ustrezne razdalje 1,5 m2 lažje in je zato v prostoru prisotnih več kot 5 oseb, vsekakor pa priporoča, da se okvirna površina ne spusti pod mejo 15 m2 na posamezno stranko.

Razdalja med čakajočimi naj bo vsaj 2 metra, lastnik poslovnega prostora mora določiti največje dovoljeno število strank na blagajni glede na ureditev prostora in možne kapacitete (število blagajn, dolžina prostora ob blagajniškem pultu).
Ob navedenem predlagajo pretočnost strank v (večjih) trgovinah na način, da se loči število strank, ki opravljajo nakupe in stranke, ki stojijo v vrsti na blagajni. Ko se mesto ob blagajni izprazni in v vrsto vstopi stranka, ki je opravljala nakupe, se dovoli vstop novi stranki. Glede čakajočih pred poslovnimi prostori, predlagajo razdaljo vsaj 2 metra med posameznimi strankami.

Lastnikom poslovnih prostora priporoča organizacijo dela na način, da vsa opravila, ki jih lahko izvajajo izven poslovnega časa trgovin, izvedejo, ko strank ni v prostoru. Ob tem opozarja na ustrezno čiščenje ali razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami ob opravljanju storitev. Priporočajo zagotovitev rokavic za enkratno uporabo, ki jih stranka po opravljenih storitvah ustrezno zavrže.

V skladu z navedenim se, v skladu z določili 65. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja občank in občanov občine izda odredba o izvajanju priporočil nacionalnega inštituta za javno zdravje v občini.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.