OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

POMEMBNO pojasnilo v zvezi z odmero NUSZ

Datum objave: 07.04.2020


V zvezi z objavljenim člankom v časniku VEČER Koroška, dne 3.4 .2020 z naslovom Radlje ob Dravi: »Obvestila o odmeri NUSZ vznemirila« želimo podati pojasnila v zvezi z navedenim.

Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi vsako leto do konca meseca marca posreduje Finančnemu uradu Republike Slovenije, ki po Zakonu o davčnem postopku vodi postopke za odmero NUSZ, podatke o stavbnih zemljiščih in o zavezancih za nadomestilo. Podatke pridobiva občinska uprava iz uradnih evidenc, od upravnega organa pristojnega za izdajo dovoljenj za posege v prostor, iz občinskih prostorskih aktov in na podlagi prijave neposrednega uporabnika stavbnega zemljišča.

Zavezanci so dolžni prijaviti občinski upravi vse podatke vezane na nastanek obveznosti plačila nadomestila in vse spremembe (npr. prodaja nepremičnine), ki vplivajo na odmero nadomestila. Če zavezanci sami ne sporočijo zahtevanih podatkov za odmero nadomestila, občinska uprava sama pridobi podatke iz uradnih evidenc in prične postopek po uradni dolžnosti.

V lanskem letu smo evidence uskladili z več kot 50 lastniki stavbnih zemljišč, predvsem so to bili gospodarski subjekti.
V letošnjem letu pa so bili dopisi za uskladitev podatkov poslani 84 lastnikom nezazidanih stavbnih zemljišč. Z dopisi smo jih PROSILI, da podatke preverijo in nam v skladu s posredovani podatki sporočijo morebitne spremembe oz. neskladnosti. Rok je bil 26. 3. 2020, saj bi do 31. 3. morali posredovati usklajene podatke davčnemu organu.

V tem času pa je bila razglašena epidemija bolezni COVID-19. Ocenili smo, da letošnje usklajevanje ne bo končano do 31. 3. 2020, zato smo vsem zavezancem poslali dopis, s katerim smo jih obvestili o podaljšanem roku za usklajevanje in dodatnim zagotovilom, da ne bodo zavezanci za plačilo NUSZ, vse dokler podatki ne bodo obojestransko usklajeni. Se pravi, da njihovi podatki za leto 2020 ne bodo posredovani na FURS in za njihove parcele NE BODO prejeli odmere NUSZ.


OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.