OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Zbornik o kulturni dediščini Občine Radlje ob Dravi

Datum objave: 22.07.2020Na pobudo Slovenskega konzervatorskega društva in ob sodelovanju Koroškega pokrajinskega muzeja, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Enote Maribor
ter vrhunskega fotografa Toma Jeseničnika so se pričele aktivnosti pri izdelavi Zbornika o kulturni dediščini Občine Radlje ob Dravi. To bo zagotovo prva knjiga po več kot tridesetih letih, ko je bivša občina oz. v njenem imenu uredniški odbor izdal publikacijo »Radlje skozi čas«.

Verjamemo, da nas bo zbornik popeljal skozi zgodovino naše občine, od prvih arheoloških najdb, do danes.

Izdaja zbornika je predvidena v jeseni 2021. Verjamemo, da bomo zbornik z velikim veseljem vzeli v roke in ga prebrali, predvsem pa ga bomo lahko ponudili v branje in ogled našim gostom od drugod, ki v vedno večjem številu prihajajo k nam.
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.