OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji

Datum objave: 26.08.2020


RRA Koroška d.o.o. izvaja Garancijsko shemo za Koroško, ki so jo ustanovile občine Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.

V letu 2020 smo objavili javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji.

Upravičenci so mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja, ki dostopajo do ugodnih kreditov in garancij za investicije do 8 let, obratna sredstva in predfinanciranje projektov do 3 let.

Višina garancije: 50% za investicije in 80% za obratna sredstva in predfinanciranje projektov.

Razpisan kreditni potencial znaša 956.096 EUR.

Sodelujoče banke z naslednjimi pogoji:
- Delavska hranilnica d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,75% pribitka.
- LON d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,90% pribitka.
- Abanka d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,90% pribitka.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel.št. 059-085-180 Metka Naveršnik (email: finance@rra-koroska.si).

Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do 31. 12. 2020 oz. do porabe sredstev. Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge bo obravnaval Kreditni odbor GSK praviloma enkrat mesečno.

Razpisno dokumentacijo najdete na:
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.