OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Izdano revizijsko poročilo

Datum objave: 01.09.2020


Na izdano revizijsko poročilo, ki se je nanašalo na Pravilnost dela poslovanja Občine Radlje ob Dravi v letu 2018, in mnenje, ki iz njega izhaja - moram reči, da sem zadovoljen.

Kljub temu, da so bile v času izvajanja revizije, Računskemu sodišču pogosto in anonimno posredovane dodatne prijave in pobude za pregled (in jih ni bilo malo) ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, pri katerih bi obstajal sum, da je bil storjen prekršek ali kaznivo dejanje, saj bi v tem primeru lahko Računsko sodišče oz. predsednik Računskega sodišča vložil predlog za uvedbo postopka zaradi prekrška ali ovadbo.

Pomemben podatek na izdano Revizijsko poročilo pa je tudi ta, da se poročilo nanaša na poslovanje v letu 2018 in smo v teku samega revizijskega postopka razkrite nepravilnosti ali nesmotrnosti že odpravili oz. sprejeli ustrezne popravljalne ukrepe.

In glede na navedeno občini ni bilo potrebno posredovati ODZIVNEGA POROČILA Računskemu sodišču.

Postopek se je lahko zaključil z izdajo revizijskega poročila.


Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan Bukovnik

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.