OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Poziv staršem za oddajo prijave za brezplačno prehrano v času pouka na daljavo osnovnošolcev in dijakov, ki imajo stalno prebivališče v Občini Radlje ob Dravi

Datum objave: 06.11.2020


Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z dne 4. 11. 2020 obveščamo starše, da bodo v času pouka na daljavo vsem učencem v osnovni šoli na območju Občine Radlje ob Dravi in vsem dijakom, s stalnim prebivališčem v Občini Radlje ob Dravi, ki so upravičeni do subvencioniranega obroka v času pouka, omogočeni topli obroki tudi v času pouka na daljavo.

Učenci in dijaki so upravičeni do toplega obroka,če izpolnjujejo naslednje pogoje:

-imajo stalno prebivališče v občini Radlje ob Dravi;
-da povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).

Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

-Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občina in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

PREVZEM: Učenci in dijaki oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo:

-Na sedežu OŠ Radlje ob Dravi, Koroška cesta 17, 2360 Radlje ob Dravi;
-Na sedežu podružnične OŠ Vuhred, Vuhred 148, 2365 Vuhred.

V izjemnih primerih, se za učence, ki obroka ne morejo prevzeti na prevzemnih mestih, organizira dostava toplega obroka na dom.

Informacije glede ure prevzema in ostale podrobnosti prevzema prejmete s strani Osnovne šole Radlje ob Dravi.


Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan BUKOVNIK

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.