OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Projekt deinstitucionalizacije v CUDV Črna se je začel

Datum objave: 23.11.2020


V Centru za usposabljanje, delo in varstvo v Črni so že v preteklih letih pričakovali, da bo država podprla njihove razvojne načrte. Po tem, ko so iz finančnega načrta vedno izpadli pa je 27. julija letos Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala odločbo o finančni podpori za projekt »Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem«. Temu je zagotovo botrovalo dejstvo, da je CUDV Črna na Koroškem z 245 zaposlenimi in 300 uporabniki, druga največja tovrstna institucija v vzhodni kohezijski regiji, ob tem pa ima neustrezne prostorske pogoje, ki niso v skladu z minimalnimi tehničnimi standardi v socialno varstveni dejavnosti.
Od skupne vrednosti projekta Evropski socialni sklad prispeva dobrih 1,9 milijona evrov in še država 500 tisoč eurov. Ta denar je namenjen mehkemu delu projekta, to je organizacijski izvedbi deinstitucionalizacije , ki ni zgolj izselitev iz prenapolnjene stavbe v Črni, v dislocirane enote, ampak pomeni tudi nov pristop do uresničevanja želja in potreb uporabnikov in se na ta način dotika tudi vseh zaposlenih. V CUDV Črna pri tem niso novinci, proces se je pričel že pred skoraj dvajsetimi leti s stanovanjsko skupino na Ravnah na Koroškem in nadaljeval s pridobitvami novih lokacij za stanovanjske skupine, z namenom zmanjšanja kapacitet v centralni zgradi. Kapacitete v skupnostih oblikah bivanja so se širile in danes ima CUDV Črna stanovanjske skupine in bivalne enote na 11 različnih lokacijah v treh občinah.

Odgovorni vodja celotnega projekta je direktorica Dalja Pečovnik, 12 članski projektni team bo vodila Žana Avberšek. Zagotovljeno je sodelovanje z Inštitutom za socialno varstvo republike Slovenije (IRSSV), kjer sodelujeta raziskovalki Andreja Rafaelič in Klara Nahtigal, ki imata izkušnje iz področja deinstitucionalizacije tudi iz nekaterih primerov dobrih praks iz tujine.

Začetek dela je ovirala okužba

Prvotno je bilo načrtovano, da projektna skupina začne z delom 1. oktobra , vendar je korona kriza te načrte nekoliko upočasnila. Zaradi okužb med uporabniki in zaposlenimi v centru so v mesecu oktobru in v prvi polovici novembra uspeli izvesti pet videokonferenc. Poleg tega je vodstvo, v sodelovanju z MDDSZ, v tem času uspelo izpeljati tudi vsa začetna administrativna in finančna dela na projektu ter dokončati s pripravami dokumentacije za odkup zemljišč v šestih koroških občinah. Ko se je situacija umirila, je projektni tim z aktivnostmi na vsebinskem delu aktivneje pričel delovati 16. novembra. V dveh pisarnah so uredili dvanajst delovnih mest s pripadajočo informacijsko opremo. Polovica projektnega tima prihaja iz »domače hiše«, druga polovica od zunaj, vsi skupaj pa se bomo morali za uspešno poteka dela najprej izobraževati.

Kot je dejala raziskovalka Nahtigal zelo dobro vemo, kaj je naš cilj pri izvedbi projekta; kako bomo to dosegli in na kakšne težave bomo pri tem naleteli, pa je seveda stvar delovnega procesa v naslednjih treh letih. Načrtujemo, da bomo v tem času preselili 70 uporabnikov, iz centralne zgradbe v 13 manjših stanovanjskih enot, v šestih koroških občinah. Za vsakega bo narejen osebni načrt, potrebno bo veliko sodelovanja z uporabniki, starši oziroma skrbniki, zaposlenimi in lokalno skupnostjo.

Kaj bo novost prinesla uporabnikom

Za stanovalce bo preselitev v te stanovanjske enote predvidoma pomenila vrnitev v domače okolje in možnost izbire. Manjše stanovanjske skupine so najbolj ustrezen način preselitve ljudi iz zavoda v skupnost. Uporabniki bi se tako še lažje vključevali v lokalno okolje, obiskovali razne prireditve v kraju, obiskovali knjižnice, se vključevali v lokalno zdravstveno oskrbo, se včlanili v razna lokalna društva ter se družili z lokalnim prebivalstvom in s tem širili socialne stike. Uporabniki bodo v stanovanjskih enotah živeli bolj neodvisno življenje, ki temelji na socialnem modelu in pristopih, ki priznava, da ljudje pri svoji izbiri niso omejeni zaradi kakršnih koli lastnosti ali stanja osebe, temveč zaradi družbenega in fizičnega okolja, v katerem živijo. Ljudje morajo živeti v okoljih, ki jih podpirajo, da sprejemajo neodvisne in samostojne odločitve.

Projekt bo seveda spremenil tudi način dela zaposlenih v CUDV, pri čemer poudarjajo, da nihče zaradi reorganizacije ne bo izgubil zaposlitve, nasprotno, se bodo lahko pojavile še večje potrebe po kadrih. Bo pa nekoliko spremenjen in prilagojen način dela, precej več bo terenskega dela, v smislu mobilnih tomov in informacijskih pisarn na terenu. Strokovno je projekt zastavljen za petletno obdobje in za preselitev vseh uporabnikov, do leta 2023, ko že ima finančno pokritje pa kot rečenoza 70 .

Dobra novica glede investicijskega dela projekta

Ob začetku dela projektne skupine je prispela tudi vesela novica, da je Vlada je na seji Odbora za državno ureditev in javne zadeve v veljavni načrt razvojnih programov 2020 – 2023 uvrstila projekt - Odkup zemljišč na Koroškem za potrebe Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. To je prvi korak pri investicijskem delu projekta, torej zagotavljanju 13 dislociranih lokacij. Zanj je odobrenih dobrih 327 tisoč evrov. Gre za dve lokaciji v Mežici, 4 na Ravnah na Koroškem, po 2 v Slovenj Gradcu, Dravogradu, Radljah ob Dravi in eno na Muti.

V CUDV Črna pa smo v petek, 20. novembra, prejeli tudi odločitev Vlade oziroma Vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko o podpori za operacijo »Vzpostavitev stanovanjskih skupin za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju na območje Vzhodne kohezijske regije.«. Odobrenih je bilo 4, 8 mio evrov, od katerih evropska unija prispeva dobre 3,8 milijona evrov, proračun republike Slovenije pa 960 tisoč evrov. Ta podpora s strani Evropskega kohezijskega sklada za regionalni razvoj in države pa je namenjena za izvedbo investicijskega dela projekta, torej za pripravo, projektiranje, izgradnjo ter opremo stanovanjskih enot in njihove okolice.

Marko Vrečič, vodja ozaveščanja in informiranji pri Cudv Črna

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.