OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Anketa 'Ven za zdravje'

Datum objave: 29.04.2021


Spoštovani!

V okviru projekta Zdrava mesta smo prejeli vabilo k sodelovanju v anketi o zelenih površinah za telesno dejavnost. Urbanistični inštitutu Republike Slovenije izvaja raziskavo, s katero želi ugotoviti, kakšne so navade in preference ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost. Raziskavo izvajajo v navezavi na program »Ven za zdravje« v okviru katerega so bila podana priporočila za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev.
Več o programu si lahko preberete na povezavi http://venzazdravje.uirs.si/ .

Vsebino priporočil želijo nadgraditi, zato nas prosijo, da jim z odgovori na anketni vprašalnik pomagamo čim bolje razumeti, kaj je v načrtovanju zunanjega prostora mest in naselij potrebno izboljšati za spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Anketa je dostopna na povezavi: https://1ka.arnes.si/ven-za-zdravje. Anketa je anonimna in namenjena starejšim od 15 let. Za izpolnjevanje boste potrebovali približno 12 minut.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anketa je nastala s finančno pomočjo Raziskovalnega programa št. P5-0100, ki ga je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.
Program 'Ven za zdravje – promocija strokovnih usmeritev načrtovanja zelenih površin za aktiven življenjski slog med deležniki na lokalni ravni' sofinancira Ministrstvo za zdravje RS v okviru razpisa na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do 2022. Program je del prizadevanj 'Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano'.


OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.