OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Javno povabilo za sofinanciranje občinskih prireditev »Radeljska srečanja 2021«

Datum objave: 12.07.2021


Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za občinske prireditve “Radeljska srečanja”, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Radlje ob Dravi v času občinskega praznika Občine Radlje ob Dravi, sprejetega dne 20. 5. 2020, Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi izdaja naslednjo
Javno povabilo za sofinanciranje občinskih prireditev »Radeljska srečanja 2021«, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo
Občine Radlje ob Dravi v času občinskega praznika Občine Radlje ob Dravi.

Vlogo za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: JZ ŠKTM Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom: Javni poziv za »Radeljska srečanja 2021«, do ponedeljka, 2. 8. 2021.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani JZ ŠKTM, pod zavihkom »Novice«, http://www.sktmradlje.si/novice/javno-povabilo-za-sofinanciranje-obcinskih-prireditev-radeljska-srecanja-2021

Za vsa vprašanja smo vam dosegljivi na telefonski številki 040 852 287, Dominika Karlatec, dipl. vzg., področni svetovalec za turizem.

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.